جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی


هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی جهان اسلام و پدیده تکفیر زمینه ها، پیامدها و برون رفت ها

هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی
جهان اسلام و پدیده تکفیر
زمینه ها، پیامدها و برون رفت ها

Loading the player...


آدرس کوتاه :