رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

همه دوستان من - رادیو قم

 

 

معرفی برنامه های رادیو قم

همه دوستان من

همه دوستان من


Loading the player...


دوست براي نوجوانان از اهميت زيادي برخوردار است. وقتي نوجوان ناراحت است و مشکلي دارد دوستانش از او حمايت مي کنند. اگر چه دوست در سراسر زندگي انسان نقش مهمي دارد، اما در دوران نوجواني اين نقش پُر رنگ تر مي شود، زيرا نوجوان دوست دارد در اوقات فراغت مدت بيشتري را دور از خانواده در کنار دوستان خود سپري کند. در ضمن، نياز نوجوان به حمايت اجتماعي در اين سن بيشتر است. زيرا از يک طرف به دليل تغييرات جسمي و عاطفي، نوجوان احساس ناامني مي کند و حمايت دوستان براي او مهم است. از طرف ديگر، دوستان نوجوان، او را در يادگيري مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کمک مي کنند.

خوب است که نوجوان با کساني که با او متفاوت هستند دوست شود. وقتي او با شخصيت هاي جديد ارتباط برقرار کند، افق ديد او وسيع تر مي شود، ديدگاه هاي جديدي يافته و با ديگران بهتر ارتباط برقرار مي کند. نوجوان براي دوست يابي تمايل زيادي دارد و براي هماهنگ کردن خود با ديگران بسيار مشتاقانه عمل مي کند و بعضي از دوستان به راحتي مي توانند نوجوان را به راه هاي خلاف هدايت کنند. اينکه يک نوجوان دوستان بي شماري داشته باشد والدين را نگران مي کند؛ چرا که مي ترسند فرزندانشان تحت تاثير رفتارهاي بد دوستانشان قرار گيرند. بنابراين، والدين بايد نظارت غيرمستقيم بر دوستان نوجوان خود داشته باشند....

استان قم از آمار بالاي جمعيت جوان برخوردار مي باشد. جواناني که قوه محرکه هر جامعه اي مي باشند وباعث شادي و نشاط در بستر جوامع هستند.

نگرش به مسائل جوانان در عرصه هاي اجتماعي و مبنا قرار دادن آنان به عنوان سرمايه اصلي ملي در جهت ايجاد فرصت براي شکوفايي استعدادهاي آنان است.
برنامه" همه دوستان من" روزهاي زوج از صداي استاني قم ساعت 16:30 پخش مي شود.

تهيه کننده: حميد باقريان
دستيار تهيه: راونجي
گويندگان: فاطمه احمديان، بهروز نيازمند
گزارشگر: قايم خاني
نويسنده: الهه فراهاني

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.