جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

پویش - رادیو قم

 

 

معرفی برنامه های رادیو قم

پویش

پویش


Loading the player...

يكي از اتفاقاتي كه با انتظار لحظه‌ي تحويل سال عجين شده، شنيدن بيانات رهبر معظم انقلاب و در ادامه، آگاهي از شعار و و نام سال جديد است كه توسطايشان اعلام مي‌گردد.

در باب نام‌گذاري و تعيين شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب بايد گفت اعلام شعار سال در چارچوب اصول قانون اساسي و تعيين جهت‌گيري نظام اسلامي توسط مقام رهبري قابل تفسير است. قطعاً توجه دادن جامعه به موضوعي كلان، به‌نوعي تعيين نقشه‌ي كلي راه براي خواص و ايجاد حساسيت مثبت يا منفي دربين عوام جامعه است كه اقدامات همسو در هر سطحي را مي‌طلبد.

طبيعتاً تعيين يك شعار و موضوع مهم در هر سال، معنايي جز اولويت‌دهي ندارد. رهبري جامعه با توجه به تحليل شرايط موجود و بررسي آسيب‌ها و نقاط قوت ودرك فاصله بين وضعيت امروز و اهداف و آرمان‌هاي مشخص‌شده در گفتمان انقلاب،سعي مي‌كند در اقدامي كنشي يا واكنشي و همچنين طبق قاعده‌ي اهم ومهم،توجه جامعه را نسبت به شعار سال جلب كند تا با كمترين انحراف وبيشترينسرعت، مسير انقلاب به حركت خود ادامه دهد.

اگر بارويكرد مديريتي نيز به تحليل چرايي انتخاب شعار سال بپردازيم،مي‌توانيم جهت‌گيري‌هاي رهبري در نام‌گذاري سال‌ها را در چارچوب دو رهيافت نرم‌افزاري و سخت‌افزاري نيز دسته‌بندي كنيم. به اين ترتيب كه در پاره‌اي از مواقع،مسائل نرم‌افزاري انقلاب، همچون اهداف، ارزش‌ها، تئوري ومباحثي از اين دست، از اولويت برخوردار مي‌گردد و گاه با توجه به نهادينگي نسبي نرم‌افزارانقلاب، مسائل سخت‌افزاري، همچون اقتصاد، سياست، رويه‌هاياجرايي و... اولويت‌بندي ذهني ايشان را به خود جلب مي‌كند.
 
ادامه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي در كنار توجه دادن جامعه به مسئله فرهنگ به عنوان زيربناي توسعه تراز انقلاب از طرفي با ادامه رهيافت كنشي و اقتصادمحور و از سويي در واكنش به برخي نگرش‌هاي غلط به مقوله پيشرفت و توسعهقابل تحليل است.
 
برنامه پويش با محوريتم وضوع سال بصورت زنده روزهاي شنبه در قالب گفتگو توليد مي گردد.بعد از طرح موضوع برنامه در قالب گفتاري کوتاه سوالي مطرح ومسئول استان مرتبط با موضوع جوابگو مي باشد.
 
تاریخ تولید: 1394

تهیه کننده: آقای باقریان

گوینده: خانم هامونگرد

نویسنده: خانم راونجی

گزارشگر: آقای ساجدی

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ