رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

چه لزومی دارد که بخواهیم مسئله برجام را از مجلس دور نگه داریم/غربی‌ها ‌با تحمیل ‌خط قرمزها می‌خواهند بر کشور اشراف داشته باشند‌ - خبر قم