جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

کتاب «دو سرای زندگی» منتشر شد - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

کتاب «دو سرای زندگی» منتشر شد


کتاب «دو سرای زندگی» برگرفته از کتاب دنیا و آخرت به همت سازمان چاپ و نشر دارالحدیث به چاپ رسید.

برگرفته از کتاب دنیا و آخرت

کتاب دو سرای زندگی برگرفته از کتاب دنیا و آخرت از سوی آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری تالیف شده، دنیا و آخرت دو موضوع بنیادین در مطالعات جهان‌شناسی و انسان‌شناسی است، زیرا هدف ما در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بوده و ارتباط تنگاتنگی با چگونگی نگاه ما به دنیا و آخرت دارد.

به همین دلیل شناخت دیدگاه اسلام درباره این دو موضوع، برای پیروان این آیین‌ آسمانی، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

دنیا و آخرت، دو سرا، برای دو گونه زندگی پایدار و دیگری ناپایدار است، زندگی دنیا فرصتی کوتاه، برای ساختن زندگی پایدار و کشتزاری است.

در سال 84 با همکاری پژوهشکده علوم و معارف حدیث کتابی با عنوان دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث تالیف و در اختیار مخاطبان قرار گرفت، اکنون با هدف بهره‌گیری عموم مردم از رهنمودهای نورانی قرآن و احادیث اهل بیت (ع) گزیده این کتاب با عنوان دو سرای زندگی منتشر شد.

این کتاب از چهار بخش اصلی مانند دنیا، دنیای نکوهیده، زهد و بی‌رغبتی به دنیا و آخرت تشکیل شده است که ویژگی‌های دنیا، سرای آزمایش، سرای کوچیکدن، گذرگاه، زودگذر، دنیا برای غیر دنیا آفریده شده است،‌ مثل مسافر، مثل میهمان، دنیای پسندیده و آنچه برای آخرت باشد در فصل اول این کتاب تبیین شده است.

اهمیت به دنیا و آخرت، دنیادوستی طبیعی، بهره‌گیری از  دنیا،‌ آخرت‌طلبی به وسیله دنیا و دعا برای رفاه در زندگی از جمله مطالب فصل دوم بخش اول این کتاب است.

در بخش دوم مطالبی در زمینه ترجیح دنیا بر آخرت،‌ دلبستگی به دنیا، فریفته شدن به دنیا، دنیایی که مانع رسیدن به آخرت شود، بازار زیانکاری، سرای بازی و سرگرمی، سرای نافرمانی،‌ حجاب دل، تباهی جان، رنج و خستگی، بازماندن از آخرت و لذت نبردن از عبادت ذکر می‌شود.

بی‌میلی طبیعی، دوری کردن از حرام، کوتاهی آرزو، مخالفت با هوای نفس، پرهیز از زهد ریایی، شناخت حقیقت دنیا، پرنکردن دل با یاد دنیا، کوتاه کردن آرزوها و آسان گرفتن امور دنیوی در بخش سوم این کتاب تبیین می‌شود.

سرای ماندگاری، سرای ماندگاری، تشویق به آخرت‌گرایی، ویژگی آخرت‌گرایان، اندازه پرداختن به آخرت، آثار اهمیت دادن به آخرت، عوامل یادآوری آخرت، آرزوی دراز، همنشینی با گنه‌پیشگان و آنچه آخرت را آباد می‌کند از مطالب مطرح شده در بخش چهارم این کتاب است.

کتاب دو سرای زندگی با زیر عنوان برگرفته از کتاب دنیا و آخرت به همت سازمان چاپ و نشر دارالحدیث با شمارگان هزار عدد و قیمت 4 هزار تومان منتشر شد.

// فارس

آدرس کوتاه :