جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

کتاب «سیره نبوی(ص) در مدیریت تعارض» منتشر می‌شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

کتاب «سیره نبوی(ص) در مدیریت تعارض» منتشر می‌شود


مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از چاپ کتاب «سیره نبوی(ص) در مدیریت تعارض» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

مدیر تدوین انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره):

 

محمد روحانی امروزدر قم با اشاره به کتاب سیره نبوی در مدیریت تعارض اظهار کرد: این اثر در فصول مختلف طراحی شده که فصل نخست دارای عنوان مدیریت تعارض در سازمان‌ها است که در فصل اول تعریفی از تعارض و شرایط وجود تعارض مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: از نکات مهم در این فصل درجات تعارض بوده که شامل پنج درجه است که درجه اول مناظره و مخاصمه، دوم مجادله،‌ سوم رقابت، چهارم مخالفت و پنجم بازی و مسابقه است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به مطالب دیگر مطرح شده در کتاب «سیره نبوی در مدیریت تعارض» گفت: دیدگاه‌هایی درباره تعارض در این کتاب مطرح می‌شود که دیدگاه‌های سنتی، روابط انسانی و دیدگاه تعاملی است و سپس انواع تعارض، عوامل بروز تعارض و عوامل همکاری مورد نظر مولف بوده و در ادامه این فصل پیامدها و مدیریت تعارض مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه فصل دوم مفهوم‌شناسی تعارض در منابع اسلامی است، گفت: این فصل در واقع تعارض در سطح درونی را مورد نظر داشته و تعارض در سطح رفتار و معیارهای مثبت یا منفی بودن تعارض در این فصل اشاره شده و در نهایت همکاری در اسلام در چهار بخش حسن ظن، مهر و محبت، مواسات و تکافل و تعاون تبیین می‌شود.

روحانی یادآور شد: فصل سوم اثر پیشگیری از تعارض منفی در سیره نبوی است که در این فصل اقدامات فرهنگی برشمرده شده و در ادامه در 9 بخش اقدامات سازمانی به صورت مجزا با زیر عنوان‌های مهمی اشاره شده است.

وی عنوان کرد: فصل چهارم کاهش یا حل تعارض منفی در سیره نبوی است که در این فصل احقاق حق ضایع شده، ارجاع به مافوق، استفاده از میانجی، چشم‌پوشی و مدارا و برخی از موارد مهم دیگر مورد اشاره قرار گرفته است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد:‌ فصل پنجم و نهایی کتاب بسترسازی برای تعارض سازنده در سیره نبوی است که تصمیم‌گیری جمعی به منظور تضارب آرا، متمایز کردن فعالیت‌‌ها، استفاده از ساز و کارهای تشویقی و برگزاری مسابقات و استفاده از علایم تجانس نیروها جزو موارد مهمی است که در این کتاب برشمرده شده است.

وی یادآور شد:‌ این کتاب پژوهشی در قلمروی مدیریت اسلامی است که با تلاش  حجت‌الاسلام محمد علیزاده نوشته شده است.

روحانی با اشاره به اهداف کتاب سیره نبوی در مدیریت تعارض گفت: این کتاب راهکارهای عملی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم(ص) در مدیریت تعارض را مطرح می‌کند و موضوع مورد بحث به این طریق دارای سامان شده است.

وی خاطرنشان کرد: در باب اصل تعارض، تعارض پدیده‌ای است که در اکثر سازمان‌ها مشاهده می‌شود، بخشی از هزینه‌ها به مدیریت آن اختصاص پیدا می‌کند، سیره پیامبر اکرم(ص) می‌تواند الگوی مناسبی برای مدیریت تعارض ارائه دهد.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: در این کتاب سعی شده با استفاده از سیره پیامبر اکرم(ص) در هر زمینه در سه بخش شیوه‌های پیشگیری از تعارض منفی، شیوه‌های حل تعارض و شیوه‌های بسترسازی برای تعارض مثبت در بخش مدیریت حل و فصل شود.

کتاب سیره نبوی در مدیریت تعارض از سوی محمد علیزاده در 308 صفحه تالیف شده که با قیمت 13 هزار تومان در آینده‌ای نزدیک به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر می‌شود. / فارس

آدرس کوتاه :