رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

کتاب «منجی در ادیان» به چاپ رسید - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم


کتاب منجی در ادیان با زیر عنوان پژوهشی نو در اندیشه نجات‌بخشی ادیان به همت انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج) منتشر شد.

با زیر عنوان پژوهشی نو در اندیشه نجات‌بخشی ادیان

 کتاب منجی در ادیان با زیر عنوان پژوهشی نو در اندیشه نجات‌بخشی ادیان از دو بخش اصلی ادیان ابراهیمی و ادیان غیرابراهیمی تشکیل شده  است.

بخش ادیان ابراهیمی از سه فصل اصلی مانند یهود ماشیح، مسیحیت و رجعت مجدد مسیح و اسلام و امام مهدی(عج) و بخش ادیان غیرابراهیمی از چهار فصل زرتشت سوشیانت، هندو کلکی کلکین، بودا میتریه و موعودهای ادیان دیگر تشکیل شده است.

مباحثی با عناوین مصداق این موعود، مسیحا در عهد جدید، ویژگی‌های موعود مسیحی، معنای بازگشت دوباره مسیح، پذیرش ایمان‌داران، داوری در میان همه امت‌ها، برقراری ملکوت، فراگیر شدن ایمان انجیلی، جاودانگی دین اسلام، کاربردی نخستین واژه مهدی، اوصاف و ویژگی‌های فردی امام مهدی(عج)، امام مهدی(ع) در منابع اسلامی و وضعیت اجتماعی عصر ظهور در بخش اول این کتاب مطرح شده است.

اوضاع جهان پیش از ظهور، ویژگی‌های موعود زرتشتی، فرجام جهان در اندیشه زرتشتی، ادوار تاریخی در نگاه بوداییان و جهان قبل از ظهور برخی از عناوین مباحث بخش دوم این کتاب است.

کتاب منجی در ادیان با زیر عنوان پژوهشی نو در اندیشه نجات‌بخشی ادیان از سوی روح‌الله شاکر زواردهی تالیف شده و به همت انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج) با قیمت 7 هزار تومان منتشر شد.

آدرس کوتاه :