جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

کتاب «هیجان و رضامندی زناشویی» منتشر می‌شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

کتاب «هیجان و رضامندی زناشویی» منتشر می‌شود


مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از چاپ کتاب «هیجان و رضامندی زناشویی» به منظور کاهش آمار طلاق و با استفاده از آموزه‌های دینی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

روحانی خبر داد؛

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از چاپ کتاب «هیجان و رضامندی زناشویی» به منظور کاهش آمار طلاق و با استفاده از آموزه‌های دینی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

محمد روحانی با اشاره به کتاب هیجان و رضامندی زناشویی اظهار کرد: تاثیر رضامندی و نارضامندی زناشویی بر فرد و خانواده و‌ عوامل جمعیت‌شناختی و رضامندی زناشویی از جمله مباحثی است که در این کتاب مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: مولف در بخشی از این کتاب کلیاتی با نگاه به رضامندی زناشویی را تبیین کرده است، رضامندی زناشویی و عوامل موثر بر آن در متون روانشناختی و رضامندی زناشویی در منابع دینی و ثبات هیجانی از مباحث دیگر مطرح شده است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) عنوان کرد: در فصل ششم این کتاب روش پژوهش و معرفی پرسشنامه رضامندی زناشویی بر اساس منابع دینی گنجانده شده که موضوعاتی مانند روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ابزار پژوهش در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: نویسنده در بخشی از این کتاب تست‌های روانشناختی را طرح کردند و با آزمون روانشناختی پس از اینکه زوجین از این تست استفاده کنند، میزان هیجان و رضامندی زناشویی زوجین در آن مشخص می‌شود.

روحانی یادآور شد: در این فصل اطلاعات کاملی در زمینه عامل‌های روانی، آزرده‌خویی، برون‌گرایی، گشودگی، تجربه و توافق‌گرایی تبیین می‌شود و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این پژوهش در قلمرو مسائل خانواده و شخصیت شناسی است، گفت: برجسته کردن رضامندی زناشویی بر اساس رویکرد دینی و اهمیت بخشی به بحث ثبات هیجانی در زندگی زناشویی از جمله اهداف نویسنده است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: روانشناسان از دهه‌های گذشته تا امروز علاقه فراوانی به مباحث خانواده نشان دادند و به دنبال کشف راهکارهایی برای کاهش تعارض‌های زناشویی، آمار طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی بودند.

وی عنوان کرد: در این میان آموزه‌های دینی بهترین راهکار برای بهتر زیستن است و نویسنده متون اسلامی را به صورت علمی و روشمند بررسی کرده تا عوامل رضامندی زناشویی را کشف کند.

کتاب هیجان و رضامندی زناشویی در 368 صفحه تالیف شده که در آینده‌ای نزدیک با قیمت 14 هزار تومان و تیراژ هزار عدد به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر می‌شود.

آدرس کوتاه :