جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

کتاب «گنجینه معرفت 4» منتشر می‌شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

کتاب «گنجینه معرفت 4» منتشر می‌شود


مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از انتشار کتاب «گنجینه معرفت 4» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

روحانی خبر داد؛دایره المعارف

محمد روحانی کتاب گنجینه معرفت 4 اظهار کرد: این کتاب در حوزه فلسفه علم کلام بوده و شامل مجموعه مقالاتی است که با تلاش گروهی از نویسندگان در مرکز پژوهشی دایرة المعارف علوم عقلی اسلامی طرح بحث شده است.

وی خاطرنشان کرد: در فصل نخست این کتاب چیستی فلسفه علم کلام طرح بحث می‌شود و ساختار کلی علم کلام در آن طرح بحث می‌شود و سپس علم کلام بررسی می‌شود، تبارشناسی کلام جدید نیز تبیین می‌شود.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) عنوان کرد: فصل دوم دارای عنوان روش‌شناسی علم کلام است، علی ربانی گلپایگانی جایگاه و گونه‌های روش عقلی در علم کلام و محمد حسین‌زاده گستره اعتبار عقل را مطرح می‌کند.

وی یادآور شد: فصل سوم رابطه کلام و فلسفه است که ابوالفضل خراسانی نسبت کلام اسلامی با فلسفه اسلامی و علی ربانی گلپایگانی بررسی رابطه علم کلام و فلسفه، سید محمد مهدی افضلی فلسفی شدن علم کلام و رویکردی ناموجه یا روند گریز ناپذیر را طرح بحث می‌کند.

روحانی عنوان کرد: فرق و مذاهب اسلامی از فصل‌های دیگر کتاب است که محمد ایزدی‌تبار نقش سیاست در پیدایش فرقه‌های کلامی را در بین مسلمانان بحث می‌کند.

وی با اشاره به مطالب مطرح شده در این کتاب گفت: نقش منع تبیین حدیث در پیدایش فرقه‌های اسلامی از فصل‌های دیگر این کتاب است که اندیشه‌های کلامی در بین اهل سنت از صفاتی‌گری تا اشعری‌گری را مورد بحث قرار می‌دهند.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: در این کتاب از سال 84 تا 93 مقالاتی در نشریه معارف عقلی به پژوهشگران و علاقه‌مندان رشته‌های منطق، کلام و عرفان عرضه شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این مقالات دارای اهمیت ویژه‌ای بودند از مباحث مطرح در فلسفه علم کلام مانند چیستی علم کلام، پیشینه و دگرگونی‌های آن و گرایش‌های گوناگون در کلام، روش‌شناسی کلام، پیوندهای دو سویه بین کلام  و دیگر دانش‌ها جمع‌بندی شده‌اند.

 کتاب گنجینه معرفت 4 در 624 صفحه تالیف شده که با تیراژ هزار عدد و قیمت 28 هزار تومان در آینده‌ای نزدیک به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) وارد بازار نشر می‌شود.

آدرس کوتاه :