جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

14 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

14 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی


مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: 14 هزار کارگر ساختمانی دراین استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم خبر داد

سید مجتبی موسوی روزدوشنبه درگفت وگویی افزود: امسال پنج هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی برای قم در نظر گرفته شده که با رایزنی با مقامات
ارشد سازمان ، احتمال افزایش این تعداد تا پایان سال وجود دارد.
وی تامین اجتماعی را تنها متولی رسمی بیمه کارگران ساختمانی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت:اداره کل تامین اجتماعی قم متولی بیمه کردن کارگران ساختمانی در استان است وتمام تلاش خود را در انجام به موقع این امر دارد.
موسوی از رسانه ها خواست در انتشار اخبار حوزه تامین اجتماعی بویژه کارگران ساختمانی فقط به آمارهای ارائه شده توسط این اداره کل استناد نمایند

آدرس کوتاه :