جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

2 کانون ریز گرد قم شناسایی شد - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

2 کانون ریز گرد قم شناسایی شد


معاون پایش و نظارت اداره حفاظت محیط زیست استان قم گفت: دریاچه نمک و دشت مسیله مهمترین کانون های ریزگرد داخلی قم و حتی کشور هستند.

قم

احمد شفیعی در خصوص شناسایی و مطالعه کانون های ریز گرد داخلی قم اظهار کرد:در پی رفع مهمترین معضل استان قم که سلامت عم.می جامعه را با خطرات و آسیب های جدی مواجه کرده بود به مطالعه و شناسایی این معضل که بروز پدیده گردوغبار و ریزگرد است پرداختیم.
وی ادامه داد: در این طرح مطالعه مهمترین کانون های ایجاد گردوغبار در استان، دریاچه نمک و دشت مسیله شناسایی شد که به دنبال آن اقدام به تدوین این طرح کردیم.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست قم گفت: هم اکنون طرح پیشنهادی مطالعه و شناسایی ریز گردهای استان قم تدوین شده و به سازمان حفاظت محیط زیست کشور مدیریت بحران این استان ارائه شده و در کمیته فنی شورای عالی آب بحث و بررسی می شود تا شاید بتوانیم با این معضل جدی مقابله کنیم.

شفیعی در خصوص جزئیات این طرح افزود: حوزه های تأثیر گذار و تأثیر پذیر در رابطه با ریز گرد ها و گردوغبار لایه های مطالعاتی و 50 سال گذشته از جمله پوشش گیاهی و توسعه زمین ها می شود منطقه و دیگر رودخانه ها تالاب هاب استان مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: قطعا مقابله با معضل گردوغبار و ریزگردها نیازمند تخصص اعتبارات لازم، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و همکاری همه دستگاهها و نهادهای اجرایی است.

آدرس کوتاه :