امروز: يكشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۳
http://qom.irib.ir
زن و اسلام

جایگاه زن در اسلام

جایگاه زن در اسلام


{flvremote}http://77.36.163.107/qom/vijeh/1391/video/thepositionofwomeninislam.flv{/flvremote}

 

مشکل دومی است در مورد زنان ، که مساله خانواده است. نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده خیلی روشن است. بزرگ خانه زن خانه است، که ازفرمایشات پیامبر اکرم (ص) است . جایگاه زن در خانواده همانی است که در گفتارهای گوناگون ائمه (ع) آمده است. که می فرمایند زن قهرمان نیست در داخل خانواده بلکه ریحانه است و گل خانواده است. و خطاب به مردان می گوید بهترین شما کسانی هستند که، بهترین رفتارها را با همسران خود دارند.

ولی در عین حال تحقق خواسته اسلام در مورد خانواده، امری است که با این بیانات تمام نمی شود. این ها احتیاج به پشتوانه قانونی و اجرایی دارد، و احتیاج به زمانت اجرایی دارد. این کار باید انجام بگیرد و انجام نگرفته، در طول سالهای متمادی در گذشته . خانواده های که متدین و مردانی که از اخلاق خوب برخوردار بودند، و پایبندهای شرعی داشتند ملاحظاتی داشتند.

اما مواردی که این خصوصیات نبوده واین ملاحظات انجام نشده، به زن در داخل خانواده ظلم شده ، البته این جور نیست که ما فکرکنیم. غربیها از ما جلو هستند ابدا. رهبر انقلاب می گوید من آمارهای زیادی دارم، خانواده غربی از لحاظ مظلومیت زن بدتر هست که بهتر نیست. ولی ما به آنها نگاه نمی کنیم. چون آنها الگوی ما نیستند. ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم، و احتیاج به پشتوانه قانونی و اجرایی داریم. این باید تحقق پیدا کند . این از جمله عرصه و میدانهایی است که، در داخل کشور در این زمانه کم کار شده و باید کار شود .

 

The position of women in Islam

The second problem is about a woman who is a family issue. Islam is very clear about the family and The position of women in the family. Great House is a house wife, the Holy Prophet (PBUH). The position of women is in the same family as the sayings of the Imams (AS) have been made. Says that she is not a hero in the family, but the family is khalil and flowers. And said to the men who are your best best practices with their husbands

But Islam demands on the family, something that does not end with this statement. The need to support legislative and executive, and the executive will need your time. This must be done or not done, in the past many years. Families that were devout men of good morals, and religious commitment had had reservations

 

دانلود

 

 
Powered by Tags for Joomla