جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

ویژه ارتحال امام خمینی

 

 

ویژه نامه ارتحال امام خمینی و قیام 15 خرداد

 

عناوین مطالب ویژه نامه رحلت امام خمینی (ره)

 

نماهنگ امام دلها

مروری بر زندگی پر خیر و برکت امام خمینی (ره)

تولد

در روز بیستم جمادی الثانی 1320 ق، مطابق با 30 شهریور 1281 ش، در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی، در خانواده ای اهل علم و هجرت و جهاد، و در خاندانی از سلاله زهرای اطهر علیهاالسلام ، روح اللّه الموسوی الخمینی چشم به جهان گشود.

او وارث سجایای آبادی و اجدادی بود که نسل در نسل در کار هدایت مردم و کسب معارف الهی کوشیده بودند. پدر بزرگوار امام خمینی، مرحوم آیت اللّه سید مصطفی موسوی، از معاصران مرحوم آیت اللّه العظمی میرزای شیرازی رحمه الله ، پس از آن که سالیانی چند در نجف اشرفْ علوم و معارف اسلامی را فرا گرفته و به درجه اجتهاد نایل آمده بود، به ایران بازگشت و در خمینْ پناه گاه مردم و هادی آنان در امور دینی بود. در حالی که بیش از پنج ماه از ولادت روح اللّه نمی گذشت، طاغوتیان و خان های زیر پرچم حکومت وقت، ندای حق طلبی پدر را که در برابر زورگویی های ایشان به مقاومت برخاسته بود، با گلوله پاسخ گفتند و در مسیر خمین به اراک، وی را به شهادت رساندند.

 

تحصیلات

امام خمینی درس های ابتدایی و مقدمات علوم دینی را در خمین شروع کرد و سپس برای ادامه تحصیل به اراک رفت. ایشان پس از هجرت مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمه الله از اراک به قم، به این شهر هجرت و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی را نزد اساتید حوزه علمیه قم طی کرد. حضرت امام خمینی رحمه الله معانی و بیان را نزد آقا میزرا محمدعلی ادیب تهرانی، تکمیل دروس سطح را نزد مرحوم آیت اللّه سیدمحمدتقی خوانساری و مرحوم آیت اللّه سید علی یثربی کاشانی، و دروس خارج فقه و اصول را نزد زعیم حوزه قم آیت اللّه العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمه الله گذراند. روح حسّاس و جست وجوگر امام خمینی باعث شد تا ایشان تنها به ادبیات عرب و دروس فقه و اصول بسنده نکند و به دیگر رشته های علمی نیز علاقه مندانه روی آورد.

 

تبعیدامام خمینی ازترکیه به عراق

روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه الله حاج آقا مصطفـى از تركیه به تبعیدگاه دوم، كشـور عراق اعزام شدند. امام خمینى پس از ورود بـه بـغداد بـراى زیارت مرقـد ائـمه اطهار(ع) به شهــرهــاى كاظمیـن، سامـرا و كـربلا شتـافت ویك هـفـته بعد بـه محل اصلـى اقـامت خـود یعنـى نجف عزیمت كرد.

دوران اقامت 13 ساله امام خمـینى در نجف در شرایطى آغاز شد كه هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـتهاى مستقیـم در حـد ایـران و تـركیه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و كارشكـنـیها و زخـم زبانهـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویاروی بـلكه از ناحیه روحانى نمایان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس دیـن آنچنان گـسترده و آزاردهنده بود كه امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرایط مبارزه در ایـن سالها بـه تلخى تمام یاد كرده است. ولى هـیچـیـك از ایـن مصـائب و دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــرى كه آگـاهانه انتخاب كرده بود باز دارد.

در حالی که بیش از پنج ماه از ولادت روح اللّه نمی گذشت، طاغوتیان و خان های زیر پرچم حکومت وقت، ندای حق طلبی پدر را که در برابر زورگویی های ایشان به مقاومت برخاسته بود، با گلوله پاسخ گفتند و در مسیر خمین به اراک، وی را به شهادت رساندند.

 

امام خمینى سلسله درسهاى خارج فـقه خـویـش را با همه مخالفتها و كارشكنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز كرد كه تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت. حوزه درسى ایشان به عنـوان یكى از برجسته تریـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ كیفیت و كمیت شـاگـردان شنـاخته شـد.

امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیك*هایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا مى خواند.

امام خمینى در تمام دوران پـس از تـبـعـید، علی رغـم دشواریهاى پدید آمـده، هیچگاه دست از مبارزه نـكـشیـد، وبـا سخنـرانیها و پیامهـاى خـویـش امیـد به پیـروزى را در دلها زنـده نگـاه مى داشت.

امام خمینى در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفـتـح فـلسطیـن در 19 مهر 1347 دیـدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح كرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجـوه شـرعى زكات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد.

اوایل سال 1348 اختلافات بـیـن رژیـم شاه و حزب بـعث عراق بـر سر مرز آبـى دو كشـور شدت گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانـیان مقیـم این كشـور را در بـدتریـن شرایط اخراج كرد. حزب بـعث بـسـیار كوشید تا از دشمـنى امام خمـیـنى با رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره گیرد.

چهار سال تـدریس، تلاش و روشنگرى امام خمـیـنـى تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـك در سال 1348 علاوه بر مبارزین بیـشمار داخل كشور مخاطبین زیادى در عراق، لبـنان و دیگر بـلاد اسلامـى بـودنـد كه نهـضت امام خمینى را الگـوى خویـش مى دانستند

رحلت امام خمینی وفراق یاران

امام خمینى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـى بایــست ابـلاغ كنـد , گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود . اینك در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود را در آماده ملاقات عزیزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او , در مـقابل هیچ قدرتى خـم نشده , و چشـمانش جز براى او گریه نكرده بـود . سروده هاى عارفانه اش همه حاكى از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اینك ایـن لحظه شكـوهمنـد بـراى او , و جانــكاه و تحمل ناپذیر بـراى پیروانـش , فـرا مـى رسید . او خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است : با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جایگاه ابــدى سفر مى كنـم و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحیـم مى خـواهـم كه عذرم را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امـیدوارم كه عذرم را در كـوتاهى ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند.

ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال بـود . قــلبـى از كار ایستـاد كه میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت احـیاء كرده بـود . بــه وسیله دوربین مخفـى اى كه تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود روزهاى بیمارى و جریان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى كه گوشه هایـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایى در دلها بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نیست . لبها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.

در آخرین شب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى سخت و طولانى درسن 87 سالگى تحمل كرده بود و در حالیكه چندیـن سرم به دستهاى مباركـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاوت مـى كرد . در ساعات آخر , طمانینه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد و بـا چنیـن حــالتى بـود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد . وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد , گـویـى زلزله اى عظیـم رخ داده است , بغضها تـركیـد و سرتاسر ایران و همـه كانـونهایـى كـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـى آشـنا بـودنـد یــكپارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد . هیچ قلـم و بیـانـى قـادر نیست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غیر قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصیف كند.

امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیك هایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا مى خواند.

 

مـردم ایـران و مسلمانان انقلابى , حق داشتـند اینـچنیـن ضجه كـنند و صحنه هایى پدید آورند كه در تاریخ نمونه اى بـدیـن حجم و عظـمت براى آن سراغ نداریـم. آنان كسـى را از دست داده بـودند كـه عـزت پـایمال شـده شان را بـاز گـردانده بود , دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمریكایى و غربـى را از سرزمینشان كـوتاه كرده بود , اسلام را احــیاء كـرده بــود , مسلمـیـن را عــزت بـخـشـیـده بـــود , جمهـورى اسلامـى را بـر پـا كـرده بـود , رو در روى همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شیـطانـى دنـیا ایستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت كرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت كه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمایت همه جانبه مـى شـد . مردم ,رهبر محبـوب و مرجع دینـى خـود و منادى اسلام راستیـن را از دست داده بـودند .

 

شایـد كسانـى كه قـادر به درك و هضـم ایـن مفاهیـم نیستنـد , اگـر حالات مردم را در فیـلمهاى مـراسـم تودیع و تشییع و خاكسپارى پیكر مطهر امام خمینـى مشاهده كنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن كه در مقابل سنگینـى ایـن حادثه تاب تحمـل نیـاورده و قـلبـشان از كار ایستـاده بـود را بشنـوند و پیكرهایى كه یكـى پـس از دیـگرى از شـدت تـاثـر بیهوش شـده , بر روى دسـتها در امـواج جمعـیت به سـوى درمانگاهها روانه مى شـدند را در فیلمها و عكسها ببیننـد , در تفسیر ایـن واقعیتها درمانده شوند .

 

تصاویر امام

امام خمینی

----------------------------******-----------------------------

 

کلام رهبر معظم انقلاب درباره سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

«اعتقادم این است که خداى متعال، خودش سالگرد را اداره مى‌کند و اداره خواهد کرد. این کارهاى مربوط به امام، دست خود خداست. با ذهن بشر، اصلاً نمى‌شود آنها را محاسبه کرد. ...قطعاً شما با این تدارکات عظیمى که فراهم کردید - که من مى‌بینم همه‌ ارگان‌هاى کشور هستند؛ ... از ریاست جمهورى گرفته، تا همه‌ دستگاه‌هاى گوناگون کشور، در این‌جا حضور دارند - خیلى کمتر از آن چیزى است که تحقق خواهد یافت. یعنى هشتصد هزار و هفتصد هزار و امثال اینها [جمعیت حاضر در سالگرد]، اصلاً مقیاس‌هاى امام نیست!...»

 

رهبر معظم انقلاب در دیدار با ستاد ارتحال 01/03/1369

«... خصوصیت دیگر این عصر جدید، معنا بخشیدن به ارزش انسانها و حضور مؤثر توده‏هاى میلیونى مردم است. در دوران جدیدى که به‏وسیله‏ امام ما آغاز شده است و دایره‏ آن محدود به ایران هم نیست، توده‏ هاى مردم، اصل و تعیین‏ کننده و تصمیم‏ گیرنده‏ا ند و آنها هستند که جریانها را هدایت مى‏کنند...قدرت حضور توده‏هاى مردم، ولو بدون سلاح، امروز در دنیا معلوم شده است…

...قدرتها باید بدانند که بعد از این، در هیچ جاى دنیا، على‏رغم خواست توده‏هاى میلیونى مردم، نمى ‏شود حکومت را ادامه داد. هرچه این موج در دنیا گسترش پیدا بکند، کار بر سلطه‏هاى غیر قانونى و ظالمانه و غیر بشرى، سخت‏تر خواهد شد...

... ما باید بدانیم که امروز چشم دنیا به ملت ایران است ... ما نباید تصور کنیم که با گذشت یک سال، اهمیت و حساسیت و سنگینىِ وظیفه‏ ما کم شده است. نه، هرچه مى‏گذرد، سنگینى بار مسؤولیت بر دوش آن کسانى که خود را پیروان این بزرگوار و هدایت‏شدگان به‏ وسیله‏ ى او مى‏ دانند، سنگین تر مى‏شود.»

 

رهبر معظم انقلاب در اولین سالگرد ارتحال امام(ره) 14/03/1369

امام علی علیه السلام :«والزموا السواد الاعظم، فإن ید الله مع الجماعة، و إیاکم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب».

«و همواره همراه بزرگترین جمعیت‌ها باشید، که دست ‏خدا با جمعیت است. از پراکندگى بپرهیزید که ‏«انسان تنها» بهره شیطان است؛ چنان که گوسفند تک رو، طعمه گرگ!» (نهج البلاغه خطبه 127)

 

تحولات اخیر منطقه و ضرورت بازشناخت امام خمینی(ره)

تحولات اخیر منطقه ای و جهانی، و سهم تاثیر پر رنگ انقلاب اسلامی در این تحولات، انقلاب اسلامی را وارد فاز جدیدی از مبارزات الهی و نجات بخش خود ساخته و آن را به عنوان یک ابر قدرت جهانی تثبیت کرده و دوستان و دشمنان انقلاب را در موضعی جدید نسبت به این حادثه عظیم کشانده است.

بسیاری از این حوادث مبارک، حتی برای عده زیادی از طرفداران انقلاب نیز قابل پیش بینی نبود؛ و چه بسا عده ای بر این باور بودند که انقلاب اسلامی و آرمانهای آن متعلق به دوره ای خاص بوده که در مقطعی اوج گرفته و کم کم در صحنه تقابل، مجبور به کوتاه آمدن از آنها گشته است؛ اما به حق! آنچه که در صحنه منطقه‌ای و جهانی رقم خورد، این دیدگاه را به شدت منسوخ کرده و لایه های عمیق‌تری از نفوذ انقلاب اسلامی در مناسباتِ این مقطع تاریخِ بشری را به نمایش گذاشت است.

به نظر می‌رسد یکی از الزامات مهم برای ایفای نقش مناسب و به هنگام در این جبهه مقدس و عقب نماندن از تحولات عظیم پیش رو، بازنگری و ارتقای شناخت نسبت به شخصیت عظیم و استثنائی امام عظیم الشان (رضوان الله تعالی علیه)، و ولایت الهی و عزت آفرینِ ولی امر مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) است که پس از رحلت حضرت امام (ارواحنا له الفداء) آنچنان کشتی انقلاب اسلامی را از گرداب سهمگین فتنه‏ و دشمنی‏های داخل و خارج رهایی بخشیدند که هرگز جای خالی حضرت روح الله را احساس نکردیم.

و دیگر آنکه می‌بایست باور جمعی خویش را نسبت به جایگاهِ والا و خطیرِ منصب «ولایت فقیه» به عنوان تنها مسیر عبودیتِ حق، و تنها راهِ تقرب جستن به خدای متعال و ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف)، در عصر غیبت، ارتقاء دهیم؛ و نقش بی‌بدیل و انحصاریِ آن در اقامه کلمه توحید و عدل، و کوتاه کردنِ دست مستکبران جهانخوار از حیات بشری را بیشتر بشناسیم.

بر همگان روشن است که انقلاب امام عظیم الشان ما یک انقلاب جهانی است؛ و مخاطب پیامش نیز همه جهانیان هستند؛ و با این وصف، رسالت ملت بی نظیر ایران نیز، رسالتی جهانی است. خداوند متعال مسئولیت بازگرداندن تاریخ، بر مدار ولایت حق را بر عهده ملت ما نهاده و او را برگزیده است تا با تبعیتِ تام از «ولایت فقیه» - که خاستگاه حیات و بیداری است- بشر خفته در سیاه چالِ ماده پرستی و تسلیم شده به ولایت شیطان را بیدار نماید؛ و آنگاه که جامعه بشری دریافت در دوری از ولایت الله و توحید، چه بر او گذشته، مهیای آن انقلاب عظیمی خواهد شد که باطن و وجدان تاریخ، در انتظارش، لحظه ای نخفته است.

امروز که دشمنان و دوستانِ جهانی و داخلیِ ما، هر دو عهدی جدید در دشمنی و دوستیِ با ولایت فقیه و امت ولایت مدار ما بسته اند، می‌بایست که طرحی نو درانداخت تا بنیاد هر فتنه انگیز و بدخواهِ داخل و خارج را برانداخت.

انقلاب اسلامی ما بنیان مرصوصی است که بر اراده‌های ایمانی این امتِ حق طلب بنا شده است؛ خاستگاهِ قدرت عظیم آن، نه در سرمایه‌های کلان اقتصادی است و نه در بهره‌مندی از فناوری‌های پیچیده تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی، و در یک کلام نه در "تکیه به ماده"؛ بلکه مبداء آن، میدان جاذبه وسیع و قدرتمندی است که میلیونها اراده مشتاق، بر محور محبت و ولایتِ حقه ی ولیّ فقیه - که همان ولایت محمد و آل محمد(صلوات الله علیهم اجمعین) است- مطافی عظیم از نور را رقم زده اند، که در سیر کهکشانی خود به سوی حق، هر مانعی را در هم می کوبد و پیش می‌رود.

اما سالگرد ارتحال حضرت امام (رضوان الله علیه)! نه یک تشریفاتِ حکومتی برای بزرگداشت و تکریم از ایشان، بلکه می باید همایشی باشد عظیم، از تجدید میثاق با آرمانهای بلند ایشان و شهدای گرانقدر انقلاب و معرفی ابعاد شخصیت پیامبر گونه آن حضرت. میعادگاهی باشد برای تجدید بیعتِ توده های چندین میلیونی و خیره کننده، با ولی امر مسلمین جهان؛ و کانونی باشد برای اجتماع مستضعفین عالم تا از این اقیانوس مواج، حیات طیبه یابند و طعم عزت و اقتدار در سایه ی ولایت الله را بچشند. انقلابهای جهانیِ مستضعفین بر علیه مستکبرینِ خونخوارِ عالم، می بایست که از این سرچشمه ی حیات بجوشد و مدیریت گردد؛ و تصمیمات بزرگ دنیای اسلام و جهان، می‌باید که در این پایگاه رفیع رقم خورده و توسط حجتِ خدا و ولی فقیه، اعلام گردد.

در یک کلام، شایسته است آنچنان حضورِ عظیمی از دلدادگانِ مکتب حقه ی «ولایت فقیه» در سراسر جهان، به هم برسد، که از هراسِ عظمت و جلالتِ آن، قلوب ظلمانیِ دشمنان زبون و پستِ ولایت از حرکت بایستد و از نور الهی آن نمایش قدرت، فتنه گران تاریک و خفاش صفتِ داخل و خارج، به اعماق پستِ ظلمات بگریزند و دست از طمع خام خویش بردارند.

و از سویی دیگر، کانونی شود برای قدرت افزایی و الهام بخشیدن به آن نهال های نو شکفته ای که در جهان، مبارزه را از انقلاب، امام و ولیّ امرِ ما سرمشق می‌گیرند.

همه تلاشهای انجام گرفته در این سالها قابل قدردانی و سپاس است؛ اما ظرفیتهای عظیمِ سیاسی- فرهنگی این روز بزرگ، به عنوان یکی از عناصر مهم در الگوی سیاسی و فرهنگیِ ما هنوز شناخته نشده و مورد بهره‌مندی قرار نگرفته است. شایسته است سالگرد فراقِ جانگدازِ نعمت عظیمی چون امام راحلِ عظیم الشان (ارواحنا لتراب مرقده فداء)، کانون مهمترین تحولات جهانی و ملی باشد؛ همان سان که دورانها پس از او، همه دوران خمینی‌اند.

 

----------------------------******-----------------------------

 

امام كليد گشايش دوران جديد

"حجت‌الاسلام سيد محمد مهدي ميرباقري" در خصوص شخصيت امام (ره) گفت: در دنياي معاصر است و انقلاب اسلامي هنوز سرآغاز عظمت جهان است، انقلاب عظيمي كه در يكي از موج‌هاي خود جريان كمونيسم را حذف كرد و اين عطيه و لطف خدا به امام (ره) عليه بود .
وي با اشاره به اينكه انقلاب اسلامي مقدمه‌اي بر تجلي حقيقت است، ادامه داد:
انقلاب اسلامي كانون ظهور حقيقت و گشايش درهاي غيب به سوي جامعه جهاني است.
ميرباقري با اشاره به اينكه امام از انقلاب بزرگتر است، عنوان كرد: شناخت شخصيت امام(ره)، شناخت جامعه و مسائل پيش روي جامعه جهاني است،وي فراتر از زمان و مظهر تجلي حقيقت در دوران زمان خود بود.
ميرباقري با اشاره به اينكه بايد از نو و مجدد امام و شخصيت وي را تحليل كنيم،اظهار داشت:اگر خواستار بودند در سايه انقلاب و شخصيت امام هستيم،بايد از ابتدا اين انقلاب و امامش را به لحاظ فلسفه و تاريخ و ... بشناسيم.
وي با تاكيد بر اينكه بايد در ذيل شخصيت امام دانشگاه جديد توليد كنيم،بيان كرد:افق امام مبدأ‌ تحول در شيعه شده و عقلانيتي نو از ساحت وي در تمامي حوزه‌هاست.
ميرباقري تصريح كرد: آغاز اين شكوفايي انديشه‌ها از طريق اثر استاد طاهرزاده است و جبهه فرهنگ اسلامي از اين شجره طيبه بهره‌مند شود.
وي با اشاره به اينكه بدون تحليل و گشايش شخصيت امام نمي‌توانيم راه خود را به سوي ظهور طي كنيم،خاطرنشان كرد:كتاب "سلوك ذيل شخصيت امام (ره) چون گام بلند در مسير تبيين دقيق انقلاب اسلامي، بسيار ارزشمند است و عطيه‌اي الهي براي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي است.
در پايان اين مراسم،استاد "اصغر طاهر زاده" نويسنده كتاب "سلوك ذيل شخصيت امام خميني (ره) " ضمن معرفي كتاب خود در خصوص شخصيت امام (ه)گفت:امام (ره) افق نور الهي ايجاد كرد تا آينده خود را در آن ببينيم تاريخ ما با حضرت امام (ره) يك تاريخ جديدي شد كه گذشته زندگي‌ ما را با انيباء و آينده را به حضرت مهدي (عج) متصل كرده است.

 

 

----------------------------******-----------------------------

امام خمینی وجهان اسلام

ملت ما در این انقلابی که کرده است , تا حالا استقامت کرده است و بحمد الله پیروز شده است.شما پیروزید در دنیا شما مطرح شده اید در دنیا ... (28/6/61)

شما کوشش کنید که اینطوری که ایران انقلاب کرد و الان هم حاضر برای همه چیز است, ملتهای خودتان را بیدار کنید. آنهایی که برای اسلام دلشان می سوزد, ملتهای خودشان را بیدار کنند تا این این تحول الهی, که در ایران پیدا شد,در آنجا ها پیدا بشود...( 18/5/59) این بیداری که در ایران واقع شد ودست ابرقدرتها را از مخازن خودشان کوتاه کردند این در همه ملتها ودولتها بشود.معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار شوند وخودشان را از این گرفتاری وتحت سلطه بودنی که هستند نجات بدهند... (28/1/59)پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان به عهده علما ی اسلام ومحققین وکارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم نا صحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام طرحها وبرنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین وپابرهنه ها را ارائه دهند...( 6/5/66)

و ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنیم و نتیجه مبارزه ودفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتی به مبارزان راه حق انتقال می دهیم ومسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی واستقلال نیست(6/5/66)

----------------------------******-----------------------------

نامه به آقای سید احمد خمینی(ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای است از پدری پیر فرسوده، که عمرخود را به مشتی الفاظ و مفاهیم به پایان رسانده، و زندگی خویش را در لا ک خویشتن تباه نموده، و اکنون نفس های آخرین را با تاسف از گذشته خود می کشد، به فرزند جوانی که فرصت دارد تا چون عبادلله صالحین در فکر رهانیدن خود از تعلق به دنیا که دام ابلیس پلید است، باشد.

فرزندم!

کرّ و فرّ دنیا و نشیب و فراز آن به سرعت می گذرد و همه زیر چرخ های زمان خرد می شویم و من آنچه ملاحظه کردم و مطالعه در حال قشرهای مختلف، به این نتیجه رسیده ام که قشرهای قدرتمند و ثروتمند، رنجهای درونی و روانی و روحی شان از سایر اقشار، بیشتر و آمال و آرزوهای زیادی که به آن نرسیده اند، بسیار رنج آورتر و جگر خراشتر است.

در این زمان که ما زندگی می کنیم و دنیا گرفتار دو قطب قدرتمند است رنج عذابی که سران آن کشورها بذان مبتلا هستند و نگرانی های جان فرسایی که هر یک از دو قطب در مقابل قطب دیگر دارند، قابل مقایسه با رنج ها و گرفتاریهای قشرهای متوسط حتی فقیر نیست. رقابت آنان یک رقابت عملی نیست بلکه یک رقابت جانکاه است که کمر هر یک زیر آن خرد می شود، گویی در مقابل هر یک، یک گرگ درنده با دهان باز و دندان های تیز ایستاده و قصد شکار او را دارد و این رنج رقابت در همه اقشار هست، از ثروتمند و قدرتمند گرفته تا طبقات دیگر، لکن هر چه بالاتر برود به همان اندازه درد و رنج رقابت بالا می رود و آنچه مایه نجات انسان ها و آرامش قلوب است وارستگی و گسستگی از دنیا و تعلقات آن است که با ذکر و یاد دائمی خدای متعال حاصل می شود

...

----------------------------******-----------------------------

نامه ای به پدر و مادرم

بسم الله الرحمن الرحیم

"نامه ای به پدرومادرم"

پدرجان،مادرجان،سلام.فدای شمااین جان ناقابل من!

پدرخوب ومهربانم،مادرعزیزترازجانم؛شماهاواسطه فیض خدای من هستید.پس سروجانم به فدای شما!

خدا وملائک وانبیاء ورسولانش رابه گواهی می گیرم که هرچه درچنته آخرت دارم که روکنم برای سربلندی وعزتم،ازآن شما.تقدیم شما.

قیامم،قعودم،رکوعم وسجودم راازدست پنجه های پرزحمت شما بردرگاه پروردگارم پیشکش می برم.

هرچه دارم ازشماست.هرچه کردم تقدیم شما.

پدرم،مادرم؛می خواهم بهترین هارابرایتان بخواهم.پس گوش کنید:

می خواهم شمارابه قربانگاه ببرم.می خواهم شمارافدایی"امام"بکنم.

چه لیاقت سترگی!چه شورغبطه برانگیزی!

پدرم،مادرم،دلم گرفته،14خردادشده...

می خواهم بردرگاه معشوقم ومرادم پیشکشی ببرم.

پس خواهم گفت:اماما! "بابی انت وامی"

خمینی جان!ازپدرومادرعزیزترنداشتم،خمینی جان!

پدرومادرم دستهایشان پرازرنج های است که فرزندان خودرابه راه انقلابت قربانی کرده اند.

خمینی جان!پدرومادرمن وتمام پدران ومادران این سرزمین یاد ترا ازجان عزیز ترمی دارند ویادترادرجان"سیدعلی"می بینند!

خمینی جان!

آقای خوب ومهربانم:

فقط

خمینی جان!

"جان تووجان رهبرم سیدعلی"

----------------------------******-----------------------------

قم و قیام خونین 15 خرداد سال 1342

قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد قیام خونین 15 خرداد