رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گفتگوی خبری

 

 

اخبار برنامه های قبلی آرشیو

بررسی مشکلات منطقه جمکران
بررسی مشکلات منطقه جمکران
با اینکه دوازده سال از طرح تفصیلی توسعه منطقه جمکران می گذرد اما هیچ پیشرفتی به چشم نمی خورد.
بررسی معضلات هنرمندان صنایع دستی
بررسی معضلات هنرمندان صنایع دستی
وضعیت صنایع دستی در استان رضایت بخش نیست.
افزایش ۴۰ درصدی مصرف دخانیات در استان
افزایش ۴۰ درصدی مصرف دخانیات در استان
۸۳۰ قهوه خانه بدون مجوز در استان قم در حال فعالیت هستند.
استان قم در مسیر افزایش مصرف آب
استان قم در مسیر افزایش مصرف آب
الگوی مصرف آب در استان قم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
سیلاب و موانع پیش رو در بستر رودخانه قمرود
سیلاب و موانع پیش رو در بستر رودخانه قمرود
سازه های تقاطعی غیر اصولی در بستر رودخانه قمرود دلیل عدم امکان عبور ایمن سیلاب از این مسیر است.

پیشنهاد سوژه

Text to Identify

برنامه بعدی گفتگوی خبری

بررسی مشکلات منطقه جمکران

بررسی مشکلات منطقه جمکران

با اینکه دوازده سال از طرح تفصیلی توسعه منطقه جمکران می گذرد اما هیچ پیشرفتی به چشم نمی خورد.

نمایش نظرسنجی

کدامیک از موضوعات زیر را برای پرداخت در برنامه گفتگوی خبری پیشنهاد می دهید؟

نظر مخاطبان