هم استاني عزيز

مدادرنگی
اگر مایل هستید فرزند دلبندتان در برنامه کودک مدادرنگی شرکت کند از طریق فرم روبرو مشخصات فرزندتان را برای ما ارسال کنید.
نکته: حداقل سن شرکت در برنامه 8 سال می باشد.
نکته : حداکثر نفرات در ثبت نام گروهی 30 نفرمی باشد

ثبت نام انفرادی

Text to Identify

ثبت نام مدارس

Text to Identify