جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

آماده شدن مردم ایران برای انتخابات - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

آماده شدن مردم ایران برای انتخابات


این روزها مردم در تکاپوی یک انتخاب هستند.

دانلود


آدرس کوتاه :