اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۶

بیابان زدایی - خبر قم

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب


با توجه به موقعیت جغرافیایی و حدود 100 هزار هکتار بیابان در اطراف قم، به همت بخش خصوصی بیابان زادیی می شود.

دانلود


آدرس کوتاه :