جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

روش تفسیری علامه طباطبایی(ره) تفسیر قرآن با قرآن با نگاه به روایات بود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

روش تفسیری علامه طباطبایی(ره) تفسیر قرآن با قرآن با نگاه به روایات بود


عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: کسی که بخواهد با تفسیر المیزان آشنا شود، باید از روش تفسیری علامه طباطبایی به‌خوبی آگاهی داشته باشد و بداند از نظر ایشان، تفسیر قرآن با قرآن و با نگاه به روایات درست در این مسیر است.

آیت الله استادی؛

آیت‌الله رضا استادی در درس تفسیر خود که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه علامه طباطبایی در کنار تفسیر قرآن با قرآن، ‌از روایات نیز بهره برده است، تصریح کرد: برخی به علامه چنین تهمت زده‌اند که ایشان معتقد بود ما در تفسیر قرآن به حدیث نیاز نداریم در حالی که ایشان می‌گوید ما باید به آیات بنگریم و خودمان نیز چیزهایی را می‌فهمیم و در این مسیر به روایات مراجعه می‌کنیم، اگر درست بود، آن را می‌پذیریم.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: بر اساس دیدگاه علامه، برخی مفسران ابتدا بحث علمی و فلسفی می‌کنند و بعد به سراغ آیات قرآن می‌آیند و آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که نظرشان تأیید شود، این گروه از مفسران، راه را به اشتباه رفته‌اند.

وی گفت: گروهی از مفسران آیات قرآن را از طریق خود آیات قرآن کریم تفسیر می‌کنند، این روش مورد تأیید و استفاده علامه طباطبایی بود؛ در این روش معنی و تفسیر آیات را بر اساس توصیه تدبر در قرآن کریم، از آیات شبیه آن استنباط می‌کنیم.

آیت‌الله استادی ادامه داد: کسی که بخواهد با تفسیر المیزان آشنا شود باید از روش تفسیری علامه طباطبایی به‌خوبی آگاهی داشته باشد و بداند از نظر ایشان، تفسیر قرآن با قرآن و با نگاه به روایات درست در این مسیر است.

وی با رد این ادعا که گفته می‌شود علامه طباطبایی مبدع تفسیر قرآن با قرآن بوده است گفت: همان‌طور که خود علامه بیان کرده تفسیر آیه با آیه در گذشته نیز بوده است، ولی اینکه این روش تفسیری در تمام آیات رعایت شود، روشی بود که در المیزان به کار گرفته شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه عنایت تفسیر قرآن با قرآن در هیچ تفسیری مانند تفسیر المیزان نیست گفت: تسلط کامل علامه طباطبایی به قرآن کریم، موجب شد که تفسیر آیات به آیات به‌درستی انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه تمام آنچه یک فعال قرآنی نیاز داشته باشد در تفسیر المیزان وجود دارد، اظهار کرد: ظلم است کسی بخواهد تفسیر بنویسد یا تفسیر بگوید ولی به المیزان مراجعه نکند.

آدرس کوتاه :