حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۷

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1396
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر حوزه 12:30
خبر سراسری 14:00
پیام قم 14:45
نمایش(تکرار) 15:30
خبر استان 16:00
اذان مغرب/نماز و مناجات از حرم 17:50
نمایش کوتاه/میان برنامه 18:15
نمایش 20:30
خبر سراسری 21:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده 11:58
حدیث کساء 12:10
کلام امام 12:50
سینمایی (تکرار) 13:30
زنگ تفریح 15:40
انیمیشن قطار قصه ها 16:10
اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده 17:15
کلام ناب 20:20
مجموعه تلویزیونی نفس 21:00
سروستان 21:40
خبر 23:00 23:00
سینمایی 23:30
مناجات شبانه یک شنبه 01:30

مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه