حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1396
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
طنز قند و عسل 11:00
دام سالم غذای سالم 11:30
مسابقه ی آیه 12:00
خبر حوزه 12:30
آستان نیاز 12:40
اذان ظهر به افق قم 13:10
خبر سراسری 14:00
پیام قم 14:45
نامها و یادها 15:00
نمایش(تکرار) 15:30
خبر استان 16:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند رودررو با شیطان 11:00
سخنرانی جمکران 12:15
کلام ناب 12:50
اذان گاهی ظهر 13:00
حدیث کساء 13:30
بیان 14:00
مستند سعادتمندان(تکرار) 15:00
زنگ تفریح 15:40
بادبادک 16:00
انیمیشن 16:35
مستند خانه ما(تکرار) 17:00
راه من(تکرار) 17:50
خبر 18:30 18:30
مقاومت(ضبطی) 19:00
راه آبادی 19:20

مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه