اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۶

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1396
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان مغرب به افق قم 20:06
نمایش رادیویی 20:30
خبر سراسری 21:00
زمزم معرفت 23:20
خبر سراسری چهارشنبه 00:00
مردم و مسئولان (زنده) چهارشنبه 00:40
زمزم معرفت چهارشنبه 03:50
دعای عهد چهارشنبه 06:00
خبر سراسری چهارشنبه 07:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده 20:32
خبر شبانگاهی 22:45
زنگ تاریخ چهارشنبه 00:02
دعای توسل چهارشنبه 00:10
حدیث کسا چهارشنبه 00:30
سرود جمهوری اسلامی چهارشنبه 00:59
شبکه شما چهارشنبه 01:00
سرود جمهوری اسلامی چهارشنبه 06:00
کلام وحی چهارشنبه 06:01
زنگ تاریخ چهارشنبه 07:05
مجموعه تلویزیونی "شوخی کردم" چهارشنبه 10:30
خبر 120 ثانیه چهارشنبه 11:40

قره تپه قمرود، تپه صرم و ...
مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه

امروزه برخی رسوم سنتی و کهن ما به خصوص...
نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک -...
نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک -...
عید نوروز چون اعیاد اسلامی، از آداب و...

مدت: 4دقیقه و 13 ثانیه
مدت: 4دقیقه و 50 ثانیه
مدت: 3دقیقه و 49 ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 45 ثانیه