رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1398
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
جهاد سبز 18:15
اذان مغرب/نماز و مناجات از حرم 20:44
خبر سراسری 21:00
نمایش کوتاه/میان برنامه 21:40
خبر سراسری پنج شنبه 00:00
آستان نیاز پنج شنبه 00:41
آوای کتاب پنج شنبه 02:00
نمایش پنج شنبه 03:00
اذان صبح/ نماز و مناجات پنج شنبه 04:03
صبح 2 پنج شنبه 05:03

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
کلام ناب 20:20
اذان گاهی مغرب 20:30
سریال مردان سایه 21:00
بر بال سخن 22:55
خبر 23:00 23:00
فیلم سینمایی 23:30
مناجات شبانه پنج شنبه 01:10
سریال شهر آفتاب پنج شنبه 02:30
سخنرانی (تکرار) پنج شنبه 03:30
اذان گاهی صبح پنج شنبه 04:15
کلام ناب(تکرار) پنج شنبه 04:45
ترتیل جزء خوانی قرآن کریم پنج شنبه 04:55
آفرینش پنج شنبه 05:50

مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه