اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1396
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صدای شهر 18:00
پیام آشنا 19:00
اذان مغرب به افق قم 19:40
نمایش رادیویی 20:30
خبر سراسری 21:00
زمزم معرفت 23:20
خبر سراسری سه شنبه 00:00
او صدایت میکند سه شنبه 00:45
زمزم معرفت سه شنبه 03:50
دعای عهد سه شنبه 06:00
خبر سراسری سه شنبه 07:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
کلام ناب 18:07
تجربه ماندگار 18:35
قرآن/اذان/نماز/احکام شرعی (زنده) 19:40
خبر شبانگاهی 22:45
زنگ تاریخ سه شنبه 00:02
حدیث کسا سه شنبه 00:30
سرود جمهوری اسلامی سه شنبه 00:59
شبکه شما سه شنبه 01:00
سرود جمهوری اسلامی سه شنبه 06:00
کلام وحی سه شنبه 06:01
زنگ تاریخ سه شنبه 07:05

قره تپه قمرود، تپه صرم و ...
مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه

امروزه برخی رسوم سنتی و کهن ما به خصوص...
نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک -...
نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک -...
عید نوروز چون اعیاد اسلامی، از آداب و...

مدت: 4دقیقه و 13 ثانیه
مدت: 4دقیقه و 50 ثانیه
مدت: 3دقیقه و 49 ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 45 ثانیه