حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1396
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فصل جوانی 17:40
نمایش کوتاه/میان برنامه 18:25
فراسو 18:40
عصر بخیر قم / زنده 19:10
خبر سراسری 20:10
کاشانه مهر 20:25
ادامه ماه من سلام 20:50
اذان مغرب/نماز و مناجات از حرم 20:55
خبر سراسری 21:10
کوچه باغ 21:45
شب چراغ (زنده) 22:10
فانوس 23:10
زمزم معرفت 23:30
خبر حوزه سه شنبه 00:30
شبهای ایران (زنده) سه شنبه 00:40
آوای کتاب سه شنبه 02:10

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قلم(کنگره تشیع) سه شنبه 00:30
مناجات شبانه سه شنبه 01:30
مستند طبیعت سه شنبه 03:10
ترتیل جزء خوانی قرآن کریم سه شنبه 04:30

مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه