اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1396
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نمایش(تکرار) 20:30
خبر سراسری 21:00
زمزم معرفت 23:20
شبهای ایران (زنده) چهارشنبه 00:30
نمایش چهارشنبه 02:00
ترنم وحی چهارشنبه 02:30
پرسش و پاسخ چهارشنبه 03:00
نافله چهارشنبه 04:00
مناجات و اذان صبح چهارشنبه 04:30
زمزم معرفت چهارشنبه 04:45
دعای عهد چهارشنبه 05:20
خبر چهارشنبه 07:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای توسل 20:30
سینمایی تاکسی پلیس 21:00
مستند خاطرات سنگر 22:30
مناجات شبانه چهارشنبه 00:40
مجموعه خانه دوستی(تکرار) چهارشنبه 01:15
مستند خاطرات سنگر (تکرار) چهارشنبه 02:05
سینمایی تاکسی پلیس (تکرار) چهارشنبه 02:30
مستند ایران (تکرار) چهارشنبه 04:00
ترتیل حزب خوانی قرآن چهارشنبه 04:40
اذان گاهی صبح چهارشنبه 05:05
سرود جمهوری اسلامی چهارشنبه 06:00
آیت الله مصباح شرح مناجات خمس عشر (تکرار) چهارشنبه 06:25
مستند طبیعت ایران چهارشنبه 07:15
طنزپیشگان چهارشنبه 08:00

قره تپه قمرود، تپه صرم و ...
مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه

امروزه برخی رسوم سنتی و کهن ما به خصوص...
نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک -...
نوروز قم از هفت سبزی تا الک دو لک -...
عید نوروز چون اعیاد اسلامی، از آداب و...

مدت: 4دقیقه و 13 ثانیه
مدت: 4دقیقه و 50 ثانیه
مدت: 3دقیقه و 49 ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 45 ثانیه