رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بنر پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب


پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب - 1398
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان مغرب به افق قم 18:10
پیام آشنا 18:31
نبض روستا 19:01
بی تعارف(تکرار) 19:31
گنجینه 20:01
نمایش 20:31
خبر سراسری 21:00
شب چراغ (زنده) 22:01
فانوس 23:01
زمزم معرفت 23:20
اذان ظهر به افق قم سه شنبه 00:20
آوای کتاب سه شنبه 02:00
پیام آشنا(تکرار) سه شنبه 02:30
نمایش سه شنبه 03:00
زمزم معرفت سه شنبه 04:33
اذان صبح به افق قم سه شنبه 05:27

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان مغرب به افق قم 18:10
خبر 18:30 18:30
گفتگوی خبری 18:54
درشهر 19:26
برگ سرنوشت 20:01
پلاک16 (زنده) 22:00
بر بال سخن 22:55
خبر شبانگاهی 23:00
روشنا 23:30
اذان ظهر به افق قم سه شنبه 00:20
جلوه خورشید (بازپخش) سه شنبه 00:28
فیلم سینمایی سه شنبه 00:30
پلاک 16 (تکرار) سه شنبه 02:27
ترتیل جزء خوانی قرآن کریم سه شنبه 04:01
سخنرانی (تکرار) سه شنبه 04:47
اذان صبح به افق قم سه شنبه 05:27
سرود جمهوری اسلامی سه شنبه 06:00

مدت: 5دقیقه و 9ثانیه
مدت: 2 دقیقه و 28 ثانیه
مدت 3 دقیقه و 54 ثانیه