حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

روابط عمومی

 

 

محتوا با برچسب آیت الله حسین نوری همدانی.

آخرین خبرهای مرکز

محتوا با برچسب آیت الله حسین نوری همدانی.

پل های ارتباطی با صداوسیمای قم

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:32925000
 
واحد سيما
پيامك:30000251
تلفن: 42-32939040
واحد صدا
پيامك:30000252
تلفن: -32925000
واحد خبر
تلفن:32910550
پیامک: 30000253
باشگاه خبرنگاران جوان
تلفن:32941201
واحد سايت
 ,info[at]qom.irib.ir
تلفن مركزی (تلفنخانه)
321600
02532939040-42
آدرس مرکز
قم- بلوار امین - صداوسیمای مرکزقم
کدپستی: 3716646384 صندوق پستی 313 و 879