حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

برندگان مسابقات

 

 

نمایشگر یک مطلب

 

جایزهقابل توجه برندگان محترم مسابقات رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای مرکز قمجایزه

پس از ثبت نام برندگان در سایت صداوسیمای مرکز قم در بخش برندگان، با مخاطبان تماس گرفته می شود و جایزه آن ها به صورت نقدی به حساب بانکی مخاطب واریز می شود..

برندگان رادیو قم آرشیو

برندگان مسابقات شب فیروزه ایی
برندگان مسابقات شب فیروزه ایی

پل های ارتباطی با مرکز

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:32925000
 
واحد سيما
پيامك:30000251
تلفن: 42-32939040
واحد صدا
پيامك:30000252
تلفن: -32925000
واحد خبر
تلفن:32910550
پیامک: 30000253
باشگاه خبرنگاران جوان
تلفن:32941201
واحد سايت
 ,info[at]qom.irib.ir
تلفن مركزی (تلفنخانه)
321600
02532939040-42
آدرس مرکز
قم- بلوار امین - صداوسیمای مرکزقم
کدپستی: 3716646384 صندوق پستی 313 و 879