بازرگانی و بازارهای مالی استان قم


قرار گرفتن شهر قم درمسير ارتباطی تعداد زيادی از استان های جنوبی ، مرکزی و غربی کشور با تهران از نظر بازرگانی موقعيت ويژه‎ای را برای اين شهر فراهم نموده است و با سرمايه‌گذاری و بهره گيری مناسب از اين پتانسيل و مزيت نسبی توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سريع می شود.

واردات :
بيشترين مقدار واردات انواع کالا از گمرکات استان قم . مربوط به کالاهايی از قبيل: محصولات صنايع شيميايی مواد پلاستيکی، فلزات معمولی و ماشين آلات می باشد و ارزش واردات اين کالاها در سال 1380 حدود 62276 ميليون ريال بوده است.

صادارات :
در بخش صادرات کالا از گمرکات استان (براساس آخرين آمار) بيشترين مقدار مربوط به محصولات معدنی ، محصولات صنايع شيميايی ، خمير چوب و کفش ، مروايد طبيعی و ... می باشد که به لحاظ ارزش صادراتی کالا در سال 1380 حدود 7270 ميليون ريال بوده است.

انبارها و سيلوها :
وجود واحدهای سيلو به ظرفيت 27500 تن و يک انبار مسقف با ظرفيت 2000 تن به همراه 3 سردخانه فعال توانايی های ذخيره و نگهداری موجود در استان هستند. و از اين مقدار 140 هزار تن به کارخانه های آرد سازی تحويل شده است.

واحدهای بانکی:
وجود تمامی شعب واردات کل بانک های موجود در کشور (تجارت ، سپه ، رفاه کارگران ، صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، ملت ، ملی ، توسعه صادارت ) به تعداد وسيع و قابل توجه در سطح استان ، تقريبآ مبادلات مالی و اعتباری را بسيار سهل نموده است.

تعداد کل اين بانک ها در پايان اسنفد ماه 1380 در حدود 130 شعبه بوده است و تعداد انواع سپرده های اين بانک ها در پايان 1379 تقريبآ 1649895 بوده که ارزش آن ها 1440009 ميليون ريال است . هم چنين تعداد تسهيلات داده شده در اين سال به بخش غيردولتی 97771 و ميزان اين تسهيلات 812738 ميلينون ريال بوده است . با توجه به آمارهای ارايه شده توسط بانک ها نوسانات سپرده گذاری و همچنين ميزان پرداخت تسهيلات در چندين سال گذشته رو به صعود و افزايش بوده است.

بيمه :
چهار شرکت بيمه‎ای مهم کشور (آسيا ، ايران، البرز، دانا) به صورت فعال و با رشدی قابل قبول در سطح استان به فعاليت می پردازند و انواع بيمه‎نامه های آتش سوزی، اتومبيل، باربری، حوادث، درمانی، عمر، شخص ثالث، مهندسی و ساير موارد را برای افراد حقيقی و حقوقی صادر می‎نمايند بر اساس سالنامه آماری استان قم در سال 1380، تعداد بيمه نامه های صادره از اين چهار شرکت 119051 بوده است که نسبت به سال های قبل رشته قابل قبولی داشته است. بيشترين حجم اين بيمه ها به ترتيب مربوط به شخص ثالث حوادث آتش سوزی و عمر بوده است که ميزان حق بيمه عايد شده توسط اين چهار شرکت 47829 ميليون ريال و تعداد خسارت پرداختی توسط آن ها 15022 عدد بوده است.