اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مردم و مسئولان (زنده) 00:40
او صدایت میکند 00:45
زمزم معرفت 03:50
دعای عهد 06:00
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
پزشک خانواده 08:36
سفرنامه 09:00
خبر استان 09:30
گلهای خندان 09:45
خبر استان 12:30
مردم و مسئولان (زنده) 12:40
اذان ظهر به افق قم 13:12
پیام زائر 13:25
خبر سراسری 14:00
سفرنامه 15:00
یه نفس تازه 15:45
خبر استان 16:00
فصل جوانی 16:30
صدای شهر 18:00
پیام آشنا 19:00
اذان مغرب به افق قم 19:40
نمایش رادیویی 20:30
خبر سراسری 21:00
زمزم معرفت 23:20