اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران (زنده) 00:35
نمایش رادیویی (تکرار) 02:10
سازیان (موسیقایی) 02:40
پرسش و پاسخ 03:30
سخنرانی 04:10
نافله 04:40
اذان صبح به افق قم 05:08
زمزم معرفت 05:20
دعای عهد 06:00
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
پیام قم 08:30
بی تعارف 09:00
خبر استان 09:30
بچه ها مسابقه 09:45
کاشانه (زنده) 10:00
قند و عسل 11:00
خبر حوزه 12:30
او صدایت میکند 12:45
اذان ظهر به افق قم 13:01
پیام زائر 13:25
خبر سراسری 14:00
نمایش رادیویی 15:40
خبر استان 16:00
نظام ساخت 17:00
بی تعارف (تکرار) 18:00
پیام آشنا 19:00
اذان مغرب به افق قم 19:30
خبر سراسری 21:00
زمزم معرفت 23:15