اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
زمزم معرفت 03:50
دعای عهد 06:00
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
پزشک خانواده 08:36
سفرنامه 09:00
خبر استان 09:30
خبر استان 12:30
اذان ظهر به افق قم 13:04
پیام زائر 13:25
خبر سراسری 14:00
سفرنامه 15:00
خبر استان 16:00
اذان مغرب به افق قم 20:06
نمایش رادیویی 20:30
خبر سراسری 21:00
زمزم معرفت 23:20