حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
آوای کتاب 02:00
دلنوازان 02:30
نمایش 03:00
صبح1 03:30
اذان صبح/نماز و مناجات 04:10
صبح2 05:30
سلام زندگی (زنده) 06:30
خبر سراسری 07:00
ادامه سلام زندگی 07:10
خبر سراسری 08:00
پیام قم 08:35
خبر استان 09:30
قاصدک 09:40
طنز قند و عسل 11:00
ایران626/شعارسال 11:30
آسمان قم 12:25
خبر حوزه 12:30
آستان نیاز 12:40
اذان ظهر به افق قم 13:10
خبر سراسری 14:00
پیام قم 14:45
رویش 15:00
نمایش(تکرار) 15:30
خبر استان 16:00
اذان مغرب/نماز و مناجات از حرم 20:45
خبر سراسری 21:00
شاهکار ادبی 21:35