اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران (زنده) 00:30
نمایش 02:00
ترنم وحی 02:30
پرسش و پاسخ 03:00
زمزم معرفت 04:15
نافله 04:50
مناجات و اذان صبح 05:20
صبح 2 05:40
خبر 07:00
خبر سراسری 08:00
پیام قم(زنده) 08:35
خبر استان 09:30
بچه ها مسابقه 09:40
کاشانه 10:00
طنز قند و عسل 11:00
دانش در زندگی 11:30
اذان و مناجات ظهر 12:15
خبر حوزه 12:30
مردم و مسئولان (زنده) 12:40
خبر سراسری 14:00
پیام قم/حدیث ولایت 14:45
خبر استان 16:00
عصر بخیر قم / زنده 16:30
قرآن / چشمه حکمت / اذان و مناجات از حرم 18:00
نکته های ناب 18:15
آئینه باشیم 18:30
پیام آشنا 19:00
نمایش(تکرار) 20:30
خبر سراسری 21:00
شاهکار ادبی 21:35
زمزم معرفت 23:20